>> 0 212 518 03 93       info@alyatercume.com
tercüme
tercüme
tercüme
BlogGenel Tercüme

Genel çeviri kapsamına giren metinler uzmanlık alanı gerektirmeyen belgelerdir. Teknik terimler içermeyen günlük terminoloji kapsamındaki, moda, kozmetik, spor, sanat, eğlence, gıda, müzik, gezi, eğitim, insan kaynakları, çevre gibi alanlardaki belge ve yazılar, formlar, sertifikalar, pasaport, ehliyet, apostil çevirisi, doğum belgesi, evlilik cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, boşanma belgesi, bekarlık belgesi, sürücü belgesi, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, sağlık raporu, terhis belgesi, askerlik durum belgesi, vatandaşlık belgesi, kartvizit, schengen vizesi başvuru formu, ithalat-ihracat yazışmaları, dilekçe, gümrük belgeleri, karneler, fatura, sigorta poliçesi, tapu senedi, tutanak, başvuru formu, senet, öğrenci belgesi, diploma, transkript, ön lisans diploması, ÖSYM Sonuç Belgesi, TOEFL Belgesi, Mezuniyet Belgesi, geçici mezuniyet belgesi, CV tercümesi, biyografi, YÖK denklik belgesi, resmi evrakların tercümesi ile noter onaylı tercüme, noter tasdikli tercüme ve noter yeminli tercüme gibi tüm çeviriler için Genel çeviri hizmeti sunuyoruz. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Simultane tercüme nedir

Bir sözlü tercüme şekli olan simultane tercüme işlemi konuşmacının söylediklerini tercümanın eş zamanlı olarak tercüme etmesidir. Genellikle katılımcı sayısının yüksek olduğu toplantılar, konferanslar ve organizasyonlar kapsamında tercih edilen bu tercüme kabinde bulunan 2 tercümanın kulaklıklar aracılığı ile konuşmacıyı dinlemesi ve mikrofon ile hedef dile çevirmesi ile mümkün olur.

Katılımcılar da yine kulaklıkları aracılığıyla tercümanı dinleyerek konuşmacıyı eş zamanlı olarak kendi ana dillerinde dinleme şansı elde ederler.

Oldukça zor ve uzmanlık gerektiren bir tercüme şekli olduğundan, tercüme büroları kaynak dile ve hedef dile ana dil düzeyinde hakim tercümanlar tercih etmelidirler ve her zaman için iki tercüman görevlendirmelidirler. Zira simultane tercüme işleminde tercümanların sağlıklı bir şekilde çeviri yapabilmesi için 20 dakikada bir dönüşümlü olarak çalışması gerekir.

Yüksek verim alabilmek için tercümana çalışmayı tercih ettiği partnerinin bulunup bulunmadığı da sorulabilir. Böylece daha önce birlikte çalışmış olan tercümanlar  kendilerini daha rahat hissedeceğinden tercümanların partnerine karşı zor durumda kalma olasılığı minimize edilecektir.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tercümanlık mesleğinde deneyim

Tercüme sektöründe, tercümenin kalitesini belirleyen unsurlardan en önemlisi tercümanın tercüme ettiği konu hakkındaki uzmanlığı ve deneyimidir. Her ne kadar Dil-Edebiyat, Filoloji  ve Tercümanlık bölümü mezunu kişiler bu alanda teorik olarak eğitim almış olsalar da her meslekte olduğu gibi tercüme sektöründe de uzmanlaşmak için pratik oldukça önemlidir.

Bu bağlamda yeni mezun olan ve kariyerine tercüme alanında devam etmek isteyen tercüman arkadaşlarımızın sürekli olarak tercüme alanında denemeler yapmaları,  uzman tercümanların yaptıkları tercümeleri incelemeleri ve kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Yapılan tercümelerin kalitesi, tercümanın gün geçtikçe artan deneyimi ile doğru orantılıdır. Çünkü her tercüme edilen konuda tercüman araştırmalar yaparak bilgi dağarcığını geliştirir ve bu durum yapılan tercüme hacmi arttığı sürece devam eder.

Tercüme bürolarının tercümanlara yapılan işlemlerle ilgili yorum ve kritik yapmaları da tercümanların gelişmesi açısından son derece önemli bir husustur. Böylece tercümanlar da eksiklikleri hakkında fikir sahibi olup kendilerini geliştirebilirler.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Freelance (serbest) çalışma şeklinin avantajları ve dezavantajları

Bilindiği gibi tercüme sektöründe genellikle tercümanlar, tercüme büroları ile serbest olarak çalışırlar. Birçok dilde hizmet veren tercüme bürolarının tüm diller için firma bünyesinde tercüman bulundurması imkansızdır. Bu nedenle bürolar serbest olarak çalışan tercümanlardan hizmet alarak müşterilerin gereksinimlerini karşılarlar.

Bu şekilde çalışmanın hem tercüman hem de bürolar açısından avantajları ve dezavantajları vardır.

Avantajları ele alacak olursak, tercümanlar birden fazla büro ile bağlantı kurarak kendi iş hacmini yaratabilirler ve aynı zamanda iş ve çalışma aralığı seçme gibi opsiyonları vardır.

Bürolar açısından da, bir dil için hem teknik hem hukuki hem tıbbi tercümanı firma bünyesinde bulundurmak maliyetli olacağından ve büyük hacimli işlemleri birkaç tercümana dağıtmak açısından avantajlı olacağından freelance çalışma şekli oldukça uygundur.

Ancak bu çalışma şeklinin bir takım dezavantajları da vardır. Örneğin iletişim telefon ve internet aracılığı ile sağlandığı için gecikmeli veya acil durumlarda tercümana ulaşamamak gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Aynı şekilde tercümanlar da bazı bürolardan ödemeleri zamanında alamadıkları için sıkıntı yaşayabilmektedirler.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yeminli tercüman olmanın koşulları

Yeminli tercüman olmak için; Üniversitelerin mütercim-tercümanlık, dil-edebiyat bölümlerinden mezun olan veya yabancı dilde eğitim veren bir üniversitenin farklı bir bölümünden mezun olan yada ilk orta lise ve üniversiteyi yabancı bir ülkede okumuş olan kişilerin diplomaları ile birlikte tercüme bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

Tercüme bürosuna başvuran kişi ile mülakat yapılması sonrasında, çalışılmaya karar verilmesi durumunda tercümanın beraberinde getirdiği diploması ile birlikte tercüme bürosu ile tercüman notere yemin zaptı çıkartılmak için başvuruda bulunur. Tercüme bürosunun bağlı bulunduğu noterin tercümanın dil yeterliliğini ve diplomasını onaylaması durumunda, tercüman noter huzurunda çevirileri aslına uygun ve doğru bir şekilde yapacağına dair yemin eder ve yeminli tercüman belgesi düzenlenerek, noter onaylı yeminli tercüman haline gelir.

Yeminli tercümanlar, ilgili dile vakıf, çeşitli alanlarda çeviri yapabilecek dil yeterliliğine sahiptir ve yeminli tercüme bürolarına bağlı olarak her türlü yeminli tercümeyi yapabilirler. Tercümelerin resmi kurumlara verilmesi gerektiğinde tercüme büroları tarafından yeminli tercümanlar vasıtası ile yeminli tercüme hizmeti sunulur.

Yeminli tercümanlar yazılı tercümelerle birlikte aynı zamanda nikah işlemleri, mahkeme işlemleri gibi resmi sözlü tercüme işlemlerinde de yeminli tercüman belgelerini ibraz ederek işlemi gerçekleştirirler.

Yeminli tercüman olmayan tercümanlar sadece resmi olmayan belgeleri tercüme edebilirler.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tercümede kaliteyi etkileyen faktörler

Tercüme sektöründe işin kalitesini etkileyen birkaç temel faktör vardır. Bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz ki tercüman seçimidir. Tercüme büroları her bir farklı proje için tercüman seçimi yaparken bazı hususları göz önünde bulundurmalıdır. İşin mahiyeti bu bağlamda önemli bir kriterdir. Teknik, hukuki, akademik, tıbbi gibi farklı alandaki işlemlerin hepsini aynı tercümanın aynı yeterlilikle tercüme etmesi beklenemez. Bu nedenle tercümanları belirli alanlara göre kategorize etmek elde edilen verimin artmasını sağlayacaktır.

Kaliteyi olumlu yönde arttıran bir diğer unsur ise redaksiyondur. Tercüme büroları, alanında uzman tercümanlardan gelen tercümeleri, ayrıca ofis bünyesinde redaksiyona tabi tutmalıdır. Her ne kadar deneyimli tercümanlar tarafından ele alınsa da insan faktörüne bağlı olduğu için yine de dikkatsizlik sonucu bazı hatalar olabilmektedir. Bu hataları minimuma indirmek için ikinci bir gözden geçirme işlemi her zaman daha sağlıklı olacaktır.

Tercüme bürolarını kaliteli işlem teslim edebilmesi için diğer bir önemli parametre ise zamandır. Çok kısa sürede teslimi istenen işlemlerde, tercümanlar sıkıştıkları için daha kolay hata yapabilir ve redaksiyon için yeterli süre yoksa bu hatalar fark edilmeyebilir. Bu durumda tercüme bürosunun sıkışık sürede verilen işlemlerde karşılaşılabilen problemler ile ilgili müşteriyi bilgilendirmesi gerekir.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Çapraz Çeviri Nedir ?

Ülkemizde ağırlıklı olarak Türkçe yönünden diğer dillere ve diğer dillerden Türkçe yönüne çeviri hizmeti verilmektedir. Ancak bazı durumlarda, müşterinin diğer dil çiftleri arasında da tercümeye ihtiyacı olabilir. Örneğin, Rusça yönünden İngilizce yönüne veya İngilizce yönünden Arapça yönüne olan işlemler çapraz çeviri kapsamına girer.

Bu gibi taleplerde, öncelikli olarak kaynak dilden Türkçe’ ye ve akabinde Türkçe’ den hedef dile tercüme yapılabildiği gibi, direkt iki dil çifti arasında da tercüme yapılabilmektedir. Direkt tercüme yapılması, zamandan tasarruf sağlarken, minimum anlam kayması ile tercüme işlemi gerçekleşeceğinden tercih edilen bir yöntemdir. Ancak her zaman mümkün olmayabilir. Zira tercümanların her iki yabancı dile de tercüme yapabilecek düzeyde hakim olması nadir görülen bir durumdur.

Çapraz çevirinin ücretlendirilmesi her iki dil çiftinin ücretinin toplamı ile hesaplanır. Yani yukarıdaki örnek üzerinden gidecek olursak Rusça yönünden İngilizce yönüne bir çapraz çeviride İngilizce ile Rusça tercümenin birim fiyatı toplanarak müşteriye çapraz çeviri birim fiyatı bildirilir.

Firmamız çapraz çeviri konusunda da siz değerli müşterilerine zaman ve fiyat açısından uygun çözümler sunmaktadır.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Temel dillerin dışındaki dillerde tercüme hizmeti

Ülkemizde tercüme sektörünün büyük bir kısmını dünyada en çok kullanılan dillerden Türkçeye ve Türkçeden bu dillere çeviriler oluşturmaktadır.  Dünyada yaygın olarak kullanılan diller İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca ve Arapça dilleridir.  Bunun dışında da tercüme sektöründe çevirisine ihtiyaç duyulan bazı belgeler farklı dillerde olabilmektedir. Ülkemizin uluslararası konumu ve dış ticaret durumu farklı dillerdeki yazılı ve sözlü iletişimi zorunlu kılmakta ve bu da tercüme sektörünü önemli bir sektör haline getirmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz diller dışında Farsça, Azerice, Kazakça, Ermenice, Ukraynaca, Lehçe, Romence, Flemenkçe, Çince, Japonca ve diğer diller ise daha az talep edilen ancak çevirisi gereken dillerdir.  Yaygın dillerde daha fazla ve kaliteli tercüman bulmak mümkün iken, yaygın olmayan dillerde kaliteli tercümanlarla çalışmak zorlaşmaktadır. Çünkü bu dillerde tercüman sayısı azalmakta ve piyasadaki talebin karşılanması için az sayıda tercüman her tür konuda işlem alabilmektedir.

Tercüme bürolarının bu gibi yaygın olmayan dillerdeki tercüme işlemlerinde tercüme kalitesini arttırmaları için uzun yıllar sektörde hizmet veren tercümanlar çalışmaları gerekmektedir.  Çalışmaya başlamadan önce tercümanın CV sini ve referanslarını istemeleri ve kapsamlı bir değerlendirme sonrası hizmet alınmaya başlanması, yapılan işlerin kalitesinin arttırılmasında son derece önemlidir. Ayrıca tercüme büroları özellikle bu diller için sürekli olarak insan kaynakları araştırmaları yapmalı ve tercüman portföylerine kaliteli tercümanları eklemeye devam etmelidirler.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Noter Tasdikli ve Apostil işlemleri nasıl yürütülür

Tercüme sektöründe, bazı resmi belgelerin tercümesinde, tercüme bürosu kaşe ve imzasının yanı sıra noter tasdik işlemi de istenebilmektedir. Bu durumda yapılan tercümeler, noterde kaydı bulunan yeminli tercüman tarafından tercüme edilir, imzalanır ve noterlik nezdinde tasdik edilir.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, dil yeterliliklerini kanıtlayan diploma veya sınav sonuç belgesine sahip tercümanlar, tercüme büroları vasıtasıyla çeşitli noterliklerden yemin zaptı çıkartıp yeminli tercüman olabilirler. Bu şekilde noter tasdiki gereken yazılı ve sözlü işlemlerde firma bünyesinde yeminli tercüman olarak görev alabilirler.

 Yurtdışında kullanılacak olan tercümelerde ise,  uluslararası geçerliliğin sağlanması amacıyla ayrıca Apostil işlemine gerek vardır. Apostil işlemi belgenin kullanılacağı ülkeye bağlı olarak Valilik veya Kaymakamlıklarda ücretsiz olarak yaptırılabilir.

Alya Tercüme ve Dil Hizmetleri olarak, müşterilerimize tüm temel dillerde Noter tasdikli yeminli tercüme konusunda hizmet veriyoruz  ve apostil işlemleri hakkında bilgilendirip, yönlendiriyoruz.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tercüme bürosunun sorumlulukları

Ülkemizde tercüme sektörü günden güne gelişme göstermektedir. Tercüme bürosu işletenleri de sektördeki gelişmelere ve dinamiklere uyum sağlamalı ve firmalarını ve iş süreçlerini sürekli güncellemelidirler.

Tercüme bürosu tüm yaptığı işlerde çalıştığı müşterilerine karşı büyük sorumluluk taşımaktadır. Tercümelerin doğru ve aslına uygun yapılması tercüme bürosunun en önemli sorumluluğudur, hatalı çeviriler müşterilerin ekonomik kayıplar ve zaman kayıpları yaşamasına neden olmaktadır.  Ayrıca işlerin teslim tarihi belirtilen zamanda müşterilere teslim edilmesi de tercüme bürosunun temel sorumluluklarından biridir.

Tercüme büroları birlikte çalıştığı tercümanlarına ve editörlerine karşı da sorumluluk taşımaktadır. Zamanında ödemelerin yapılması, tercümanların kariyer gelişimlerinin desteklenmesi ve gerekli eğitim programları ile tercüman ve editörlerin gelişiminin sürekliliği tercüme bürosu tarafından sağlanmalıdır.

Sektörel anlamda hem tedarikçileri, birlikte çalıştığı tercüman ve editörleri hem de müşterileri ile etik çalışma ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren tercüme büroları yükselecek ve kaliteli hizmetler ortaya koyarak sektörde artı değer yaratacaktır.

Tercüme büroları ayrıca faaliyetlerini yürütürken kanunlara ve sektörün düzenleyici kurumlarının yaptırımlarına uymalıdır. Yeminli tercüme bürolarının noter tarafından tasdik edilecek yeminli tercüme yapılmış belgelerin tercümesinde yasal sorumluluğu bulunmaktadır.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tercüme sektöründe karşılaşılan problemler

Her sektörde olduğu gibi tercüme sektöründe de zorluklar, problemler ve aşılması gereken engeller vardır. Bu zorluklar veya problemler makul olmayan süre veya fiyatlama politikaları ortaya çıktığında baş göstermektedir. Çok kısıtlı bir zaman dilimi verilerek tercüme istediğinde, müşteri tercümenin kalitesinden ödün vermeyi peşinen kabul etmiş sayılır. Çünkü çok acil istenen işlemlerde tercüman işlemi yetiştirebilmek için gerekli araştırmaları yapamayabilir veya dikkatsizlik hataları meydana gelebilir veya tercümeyi zamanında yetiştiremeyerek hem tercüme bürosunu hem de büronun müşterisini mağdur edebilir.

Aynı şekilde çok düşük maliyetlerde hizmet veren bürolar da, birim maliyetlerini düşürmek adına, deneyimsiz tercümanlarla çalışmak durumunda kalırlar ki bu da kalite açısından ciddi sorunlar yaratabilmektedir.

Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için müşteri makul ücret ve zamanlama konusunda bilgilendirilmeli ve tercüme büroları gerçekleştirilmesi mümkün olmayan taahhütler vermemelidir.

Alya Tercüme ve Dil Hizmetleri olarak işlem bazında süre ve fiyat vermeden önce tercümanlarımız ile görüşüyor ve akabinde müşterilerimize makul tekliflerde bulunuyoruz.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Teknolojinin tercüme sektörüne etkisi

Türkiye’de çeşitli illerde ve ilçelerde tercüme hizmeti sunulmaktadır. Tercüme hizmetleri noterden onaylatılması gereken yeminli tercüme işlemleri olabileceği gibi resmi olmayan belgelerin online çevirisi de olabilmektedir.  Online çevirilerde müşteriler tercüme büroları ile internet veya telefon üzerinden bağlantıya geçer, belgelerini internet eposta ya da faks yoluyla gönderir ve işleme alınmasını sağlar. Tercüme bürosu ise evrakları tercüme ettikten sonra ve gerekli kontrol ve mizanpaj işlemlerini tamamladıktan sonra tercümeleri yine internet üzerinden eposta yoluyla veya tercümeler ıslak imzalı isteniyorsa kargo yoluyla müşterilerine gönderir.

Noter tasdikli işlemlerde de tercüme edilecek belgeler tercüme bürosu tarafından hazırlanarak ve noter tasdiki yaptırılarak müşterilere kargo yoluyla gönderilebilir. Müşterilerin tercüme bürosuna gelmesine gerek bulunmamaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte tercüme işlemlerinin %90 ı internet üzerinden online gerçekleşmektedir. Aynı şekilde tercüme ihtiyacı olan kişi ve kurumlar da çeviri işlemi yaptırmak için internet arama motorlarından hizmet alacakları tercüme bürosunu bulabilirler. Böylece farklı tercüme bürolarından fiyat alabilir, web sitelerini ve referanslarını inceleyebilir ve kalite ve fiyat açısından karşılaştırmalarda bulunabilirler.

Teknoloji online sözlükler, çeviri programları, kalite kontrol, mizanpaj programları gibi tercümelerin müşterilere daha kaliteli ve doğru olarak teslim edilmesini sağlayan araçların ortaya çıkması açısından da oldukça faydalı olmuştur. Tercüme büroları bu teknolojilerden yüksek düzeyde yararlanmakta ve bu sayede süreçlerde ayrıca hız da kazanmaktadır.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sektörde tercih edilen bir tercüman olmak

Tercüme sektöründe hizmet veren tercümanların büyük bir çoğunluğu işlerini evlerinden freelance olarak yürütmektedir. Bu sayede sektörde çeşitli bürolar ve firmalar ile bağlantı yaparak, düzenli bir iş akışı sağlayabilirler.

Tercüme büroları yeni çalışmaya başladıkları tercümanların belgelerini kalite kriterlerine uygunluk açısından son derece titizlikle kontrol eder ve incelerler. Bu noktada tercümanın ne kadar özenli iş çıkarttığı, zamanlamaya ve verdiği söze ne derece sadık kaldığı son derece önemlidir.

Tercüme büroları çalışmalarında sorunsuz tercüme hizmeti sunan tercümanlara öncelik verirler. Çünkü işlemi teslim ettiğinde sorunsuz ve zamanında teslim alabileceğini bilmek son derece önemlidir. Bu yüzden tercümanların sadece ilk işlemlerinde değil devam eden işlemlerinde de kalite seviyesini, işe gösterilen titizlik ve ciddiyeti korumaları gelecek olan işlerin devamlılığı açısından son derece önemlidir.

Aynı durum tercüme bürosu ile müşteriler arasındaki ilişki için de geçerlidir. Tercüme bürosu müşterilerin taleplerini eksiksiz, hatasız ve zamanında teslim ettiği ölçüde kendileri için düzenli bir müşteri portföyü sağlar ve gelir akışı yaratır.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deneme metni çevirisi nedir?

Tercüme büroları tercüman kadrosunu oluştururken çeşitli yollara başvurabilirler. Kaliteli tercüme hizmeti sunmak, tercümanın deneyimi, işine ve zamanlamaya gösterdiği özen ile doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda tercüme bürosu oldukça titiz bir çalışma yürütmelidir.

Tercüme büroları öncelikli olarak, deneyimli ve referans gösterebilen tercümanlar ile çalışmayı tercih edebilirler. Ayrıca çalışmaya başlamadan önce birkaç paragraftan oluşan 1000 karakteri geçmeyen bir metinin deneme amaçlı tercümesini isteyebilirler. Tercümandan gelen deneme çevirisi tercüme bürosu bünyesinde gramer ve anlatım bütünlüğü açısından detaylı olarak kontrol edilir ve bu şekilde tercümanın dile yatkınlığı, pratik düşünme becerisi ve varsa eksiklikleri veya geliştirilmesi gereken özellikleri tespit edilir ve tercümana konu ile ilgili geri bildirimde bulunulur.

Aynı şekilde kurumsal müşteriler de uzun soluklu bir çalışma gerçekleştirmeden önce tercüme bürolarından kısa bir deneme çevirisi talep edebilirler. Tercüme bürosundan gelen deneme çevirileri firmanın kriterleri doğrultusunda değerlendirilir. Böylece firmalar çalışma öncesinde hizmet kalitesi hakkında fikir sahibi olup gönül rahatlığı ile tercüme işlemlerini teslim edebilirler.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kurumsal müşterilere tercüme hizmeti

Ülkemizde farklı sektördeki kurumsal müşterilerin çeşitli alanlarda tercüme ihtiyaçları bulunmaktadır. Firmalar ticari işlemlerinde, alım satım sözleşmelerinde, ihale evraklarında, ihracat ithalat işlemlerinde, teknik ekipman alımlarında, kullanım kılavuzu belgelerinin çevirisinde, gümrük işlemlerinde, hukuki evraklarında, medikal firmaların ruhsatlandırma, prospektüs, tıbbi yayın belgelerinde, web sitelerinde ve daha pek çok alanda tercüme işlemlerini kullanmaktadırlar. Ayrıca tercüme büroları kurumsal müşterilerin ikili ticari görüşmeleri, toplantıları, konferansları, ürün tanıtımları ve yurtiçi ve yurtdışı refakat işlemlerinde de sözlü tercüme hizmeti sunmaktadır.

Firmalar tercüme işlemlerini ticari iş akışları içerisinde kullandıklarından ve söz konusu belgeler çoğunlukla önem arz eden belgeler olduğundan tercümelerin hatalı olması maliyet ve zaman açısından problemlere yol açmaktadır. Bu sebeple bu tarz belgelerin çok dikkatli bir şekilde tercüme edilmesi ve mutlaka ikinci bir kontrolden geçirilmesi gerekmektedir. Hatalı ve eksik tercümeler hem firma açısından kayıplara sebep olmakta hem de tercüme bürosu açısından prestij kaybına yol açmaktadır.

Bunun dışında tercüme büroları kurumsal müşterilerden gelen belgeleri iş etiği gereği ticari sır niteliğinde değerlendirip gizlilik kapsamında ele almalıdır. Firmanın talep etmesi halinde tercüme bürosu gizlilik sözleşmesi imzalamaktan kaçınmamalıdır.

Tercüme bürosu kurumsal müşterilerine her daim doğru, kaliteli ve zamanında tercüme hizmeti sunmalı ve müşteri memnuniyetini sürekli olarak arttırmalıdır.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Web sitesi tercümesinin önemi

Uluslararası alanda faaliyet gösteren kurumsal firmalar, web sitelerinin çeşitli dillerde tercümesini yaptırarak, dünya çapında müşterilere ulaşmayı hedeflemektedir. Web sitelerinin yabancı dillere çevirisi, yabancı müşterilerin ürün ve hizmetlere olan ilgisini arttırır.

Bu noktada web sitesinin içeriğinin tam anlamıyla doğru olarak tercüme edilmesi firmalar açısından son derece önemlidir. Tercüme büroları, web sitesi çevirilerini işleme alırken, konusunda uzman ve deneyimli tercümanlarla çalışmayı ilke haline getirmelidir. Çünkü firmanın kurumsal kimliğini yansıtan web sitesinin hatalı çevirisi müşteriler nezdinde prestij kaybına yol açar.

Alya Tercüme ve Dil Hizmetleri olarak, web sitesi çevirilerinde alanında deneyimli, ana dil yönüne çeviri yapan tercümanlar ile çalışmayı tercih ediyoruz. Tercümanlarımız, çevirileri işleme alırken öncelikle konu ile ilgili ön araştırma yapıp, gerekli terminolojiyi oluştururlar ve belgeleri çeviri yapılacak dilin yapısına uygun olarak titizlikle tercüme ederler.

Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürüterek, anlatım açısından akıcılık elde ederken hata oranını da minimize ederek müşteri memnuniyeti çerçevesinde hizmet veriyoruz. Web sitesi tercümesi ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Çeviri sektöründe kaliteyi arttırmanın yolları

Ülkemizde çeviri sektöründe düzenleyici kurumların eksikliği tercüme bürolarının kolaylıkla sektörde faaliyet göstermeye başlamasına yol açmakta, bu durum da tercüme sektöründe kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Çeviri uzmanlık gerektiren bir konu olmasına rağmen, bazı tercüme bürolarının konunun öneminin farkında olmaması sektörde ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Çevirinin doğru ve eksiksiz yapılması belgelerin kullanım yerine göre oldukça önem arz edebilmektedir.  Birçok çeviri belgeleri firmaların ticari işlerinde kullanılmaktadır ve çevirilerin hatalı yapılması firma açısından büyük maddi zararlara yol açabilmektedir.

Çeviri sektöründe kaliteyi arttırmak için öncelikle sektörde düzenleyici bir kurum, belirli yasal düzenlemeler ve kalite standartları olmalıdır. Tercüme büroları ve tercümanlar ilgili düzenlemelere uygun olarak hareket etmelidir ve kalite standartlarını arttırmak yönünde sürekli çalışmalıdır. Çeviriler tercüman veya bir tercüman grubu tarafından ele alındıktan sonra tercüme bürosunda stil ve terminoloji ve kalite kontrol süreçlerinden geçirilmelidir. Çevirisi yapılmış dokümanlar tercüme bürosunda mutlaka redaksiyona tabi tutulmalıdır ve varsa çevirideki eksiklik ve hatalar düzeltilmelidir.

Kaliteyi arttırmanın bir diğer yolu ise tercüme bürolarının, çeviri standartlarını sürekli iyileştirme yönünde süreçlerinde yenilikler yapmaları, çeviri araçlarından ve değişen teknolojiden faydalanmaları gerekmektedir. Bu amaçla dünyadaki çeviri sektöründeki değişim ve gelişimlerin de takip edilmesi son derece önemlidir. Aynı şekilde tercümanların da mesleki olarak kendilerini sürekli geliştirmeleri, çeviri sektörü ile ilgili gerekli kaynaklardan faydalanmaları, araştırma içinde olmaları, belirli çeviri derneklerine üye olmaları ve gerekli seminerlere katılmaları gerekmektedir. Tercümanların kendi işleri ile birlikte başka tercümanların da işlerini görmeleri ve çeviri yaptıkları yabancı dilde sürekli kitap, dergi, gazete yayınlarını takip etmeleri yabancı dillerini canlı tutacağından yaptıkları çeviriye de büyük katkılar sağlayacaktır. Bunların dışında çevirmenlerin işlerini tercüme bürosuna teslim etmeden önce kalite kontrolden geçirmeleri de tercüme bürosunun yükünün hafifletilmesi ve iş teslimlerinin hızlanması açısından son derece önemlidir.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Teknik tercüme hizmeti alırken dikkat edilecek hususlar

Günümüzde çeşitli sektörlerde teknik alanlarda tercüme işlemine sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Teknik tercüme işlemi, fakültelerin mühendislik veya diğer teknik bölümlerinde eğitim almış teknik terminolojiye hakim tercümanlar tarafından ele alınmalıdır. Teknik konulara vakıf olmayan bir tercüman teknik anlamda yorum yeteneğine sahip olamayacağı için çeviriyi ele alırken, kelimelerin sözlükte geçen karşılıklardan birisini seçer ve konu ile uyumlu olup olmadığını analiz edemez. Bu bağlamda teknik tercüman seçimi oldukça önemli bir konudur.  

Bir diğer önemli husus ise, devam eden projelerde aynı tercüman ekibinin görev almasıdır. Teknik anlamda terim birliği olması açısından, konu ile ilgili daha önceden çalışmalar yapmış olan bir ekibin görev alması her zaman daha iyi sonuçlar vermektedir.

Alya Tercüme ve Dil Hizmetleri olarak, teknik konularda uzman tercüman kadromuz ile müşterilerimizin spesifik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tercümanlarımız arasında iş dağılımı yaparken, aynı firmaların işlemlerini aynı tercümanlara yönlendirerek, konu bütünlüğü ve terim terminolojisi açısından en yüksek verimi elde ediyoruz.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde tercüme hizmeti!

Günümüzde hizmet sektörlerinde teknolojinin hakimiyeti ile müşterilere verilen servisler her geçen gün gelişme göstermektedir.  İnternet her alanda çok yaygın olarak kullanılmakta ve bilgi akışını çok hızlı sağladığı için tüm iş süreçlerinde işletmelere hız kazandırmaktadır.

Tercüme sektörü diğer sektörlerde olduğu gibi interneti ve diğer teknolojileri de kullanarak verdiği hizmetin kalitesini her geçen gün arttırmaya devam etmektedir. Internet aynı zamanda bir tercüme bürosuna kolay erişimin de yolunu açmıştır. Internet çağından önce tercüme büroları bölgesel hizmetler verirken ve kendileri müşterilere ulaşırken, günümüzde İstanbul’un hatta Türkiye’nin her yerinden üstün kalitede hizmetlere internet aracılığıyla ulaşmak mümkündür.

Alya Tercüme ve Dil Hizmetleri Beyazıt bölgesinde faaliyet göstermesine karşın, Beşiktaş, Bakırköy, Fatih, Kadıköy, Mecidiyeköy, Levent gibi farklı semtlerdeki müşterilere de online tercüme hizmetleri sunmaktadır. Çeviriler firmamıza eposta, faks yada kargo yoluyla ulaştırılabilir ve yine aynı yöntemlerle çevirileriniz teslim edilir. Çeviri yaptırmak için ofisimize kadar gelmenize gerek kalmaz. Ayrıca internette yapılan küçük çaplı bir çalışma ile firmamızın web sitesi üzerinden ve diğer kaynaklardan tercüme hizmetlerimizle ilgili araştırma yapabilir ve işlemlerinizin akışı ve kalite kontrolü ile ilgili ön bilgi sahibi olabilirsiniz.

Firmamız teknolojiyi ve teknolojinin getirdiği yenilikleri devamlı olarak süreçlerine entegre etmekte ve siz değerli müşterilerimize hızlı, ekonomik ve kaliteli yazılı ve sözlü tercüme hizmetleri sunmaktadır.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tarihte ve günümüzde tercüme sektörü

Yüzyıllar önce farklı coğrafyalarda yaşayan, farklı dilleri konuşan insanların birbirleri ile iletişim sağlamak üzere ihtiyaç duyulan tercüme işlemi, günümüzde gerek bireysel müşterilerin şahsi işlemlerinde, gerekse kurumsal firmaların sektör bazında ihtiyaçları doğrultusunda olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır.

Günümüz iş dünyasında, ticari, hukuki, teknik, tıbbi, akademik tercüme gibi birçok farklı alanda tercümeye ihtiyaç duyulmaktadır. Gün geçtikçe gelişen ve büyüyen bir sektör haline gelen tercüme sektöründe ihtiyaçlar doğrultusunda kaliteli hizmet veren tercüme bürosu ve tercüman arayışı da artmaktadır.

Yakın tarihte tercüme işlemleri sadece basılı sözlükler yardımıyla yürütülürken,  günümüzde internet ortamında sözlükler ve çeşitli çeviri programları yardımı ile son derece hızlı ve kaliteli tercüme hizmeti  sunmak mümkün olmaktadır. Gelişen teknolojiyi bünyelerine entegre eden tercüme büroları, müşterilerinin taleplerine daha hızlı cevap vermektedirler.

Yine de gün geçtikçe sürekli gelişen teknolojiye rağmen, tercüman ve redaktörlerin işlemlerin kalitesi üzerindeki etkisi yadsınamaz. Kaliteli bir iş ortaya koyabilmek için en önemli kilit nokta, işlemi alanında uzman bir ekibin ele almasıdır. Alya Tercüme ve Dil Hizmetleri bu konuda uzman ekibine ve sahip olduğu donanıma güveniyor ve teslim ettiği işlerin her zaman arkasında duruyor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tercümede kalite kontrol

Tercüme işlemi bir tercüme bürosunda ofis içi veya ofis dışı tercümana yaptırıldıktan sonra kalite kontrol sürecine tabi tutulmalıdır. Bir tercümenin sadece tercüman tarafından ele alınması yeterli olmayıp, ikinci bir kişinin redaktör sıfatıyla tercümeyi gözden geçirmesi tercümenin doğru ve eksiksiz bir şekilde müşteriye teslimi için gereklidir.

Türkiye’de bulunan çeşitli tercüme büroları farklı yaklaşımlarla tercümanlardan gelen çevirileri kalite kontrole tabi tutmaktadır. Bunlar mekanik kontrol (rakamsal ve özel isimler, paragraf bazında), redaksiyon (ofis içinde veya dışında bulunan redaktörün tercümeyi gramer ve anlam açısından detaylı kontrol etmesi) ve editör kontrolü (tercümedeki yazım hatalarının düzeltilmesi) şeklinde kontrollerdir.  

Tercüme edilecek metin standart metin ise kendi içinde çeviri kontrolü yapabilecek firmalar için mekanik kontrollü çeviri hizmeti verilir, bu çeviri türü maliyet açısından diğer çevirilere göre daha uygundur.

Web sitesi, katalog, tanıtım broşürleri, reklam metinleri, sözleşme metinleri gibi stratejik öneme sahip ve yanlış tercümenin ekonomik kayıplara yol açacağı çevirilerde detaylı redaksiyon yapılmalıdır. Tercümandan gelen tercümeler konusunda uzman redaktör tarafından detaylı kontrolden geçirilmelidir.

Firmaların kurumsal tanıtım yazıları, geniş kitlelere duyuru ve reklam metinleri, kurumsal web siteleri, faaliyet raporları gibi hayatı öneme sahip çevirilerde detaylı redaksiyon hizmetinin yanı sıra editör kontrolü de yapılmalıdır. Ana dili hedef dil olan editör tercümede son düzeltmeleri yapar ve metni tercüme değil de hedef dilde yazılmış bir yazı haline dönüştürür.

Alya Tercüme ve Dil Hizmetleri tüm tercümelerde detaylı redaksiyon işlemi gerçekleştiren bir tercüme bürosudur. Firmamız ayrıca talep edilen tercümelerde editörlük hizmeti de vermektedir ve Türkiye’deki tercüme büroları arasında yeminli tercüme bürosudur. Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için 0212 518 03 93 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Teklif Al
İsim / Firma Adı :
E-Mail :
Telefon No :
Kaynak Dil :
Hedef Dil :
Dosya Ekle: